Privacybeleid Jawie Auto's

1. Inleiding

Jawie Auto's ("wij", "ons" of "onze") respecteert de privacy van onze klanten en bezoekers van onze website. Dit privacybeleid beschrijft welke persoonlijke gegevens we verzamelen, hoe we deze gegevens gebruiken en beschermen, en welke rechten je hebt met betrekking tot je persoonlijke gegevens.

Door onze website te gebruiken en/of onze producten en diensten aan te schaffen, ga je akkoord met de verzameling en het gebruik van je persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

2. Welke gegevens verzamelen we?

We verzamelen de volgende persoonlijke gegevens:

Naam

Adres

Telefoonnummer

E-mailadres

Bestelgeschiedenis

Betaalgegevens (iDeal of andere betaalmethoden)

Eventuele andere informatie die je vrijwillig aan ons verstrekt, zoals voorkeuren of opmerkingen

3. Hoe gebruiken we je gegevens?

We gebruiken je persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

Het verwerken van je bestellingen en het leveren van onze producten en diensten

Het beheren en onderhouden van je account op onze website

Het communiceren met jou over je bestellingen, vragen of opmerkingen

Het verbeteren en optimaliseren van onze website, producten en diensten

4. Met wie delen we je gegevens?

We delen je persoonlijke gegevens alleen met derde partijen die diensten verlenen die essentieel zijn voor het functioneren van ons bedrijf, zoals betalingsverwerkers, bezorgdiensten en hostingproviders. Deze derde partijen zijn verplicht om je persoonlijke gegevens te beschermen en ze uitsluitend te gebruiken voor het leveren van de betreffende diensten aan ons. We zullen je persoonlijke gegevens niet verkopen, verhuren of delen met derde partijen voor hun eigen marketingdoeleinden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

5. Hoe beschermen we je gegevens?

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging. Dit omvat het gebruik van beveiligde servers, versleuteling, toegangscontroles en het trainen van ons personeel in gegevensbescherming.

6. Bewaartermijn

We bewaren je persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij we wettelijk verplicht zijn om ze voor een langere periode te bewaren. In dat geval zullen we de gegevens bewaren volgens de toepasselijke wettelijke vereisten.

7. Je rechten met betrekking tot je persoonlijke gegevens

Je hebt het recht om toegang te vragen tot je persoonlijke gegevens die we verwerken, en om deze gegevens te corrigeren, bij te werken of te verwijderen. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens of om de verwerking te beperken, evenals het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Om een van deze rechten uit te oefenen, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens die in dit privacybeleid zijn vermeld.

Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in jouw rechtsgebied als je van mening bent dat we je persoonlijke gegevens verwerken op een manier die in strijd is met de toepasselijke wetgeving.

8. Wijzigingen in dit privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid, zullen we je hiervan op de hoogte stellen door een duidelijke kennisgeving op onze website te plaatsen of door je rechtstreeks per e-mail te informeren. Het is belangrijk dat je dit privacybeleid regelmatig doorleest om op de hoogte te blijven van de manier waarop we je persoonlijke gegevens beschermen.

9. Contact opnemen

Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacybeleid, of als je je rechten met betrekking tot je persoonlijke gegevens wilt uitoefenen, kun je contact met ons opnemen via de volgende gegevens:

Jawie Auto
Elsenpas 9
6641KM Beuningen
info@jawieautos.nl
0246412318

We zullen zo snel mogelijk reageren op je verzoeken en eventuele vragen of opmerkingen met betrekking tot dit privacybeleid of onze verwerking van je persoonlijke gegevens behandelen.

10. Toepasselijk recht

Dit privacybeleid en de verwerking van persoonlijke gegevens zijn onderworpen aan de wetten en voorschriften van het rechtsgebied waarin ons bedrijf is gevestigd. In geval van een geschil met betrekking tot dit privacybeleid of onze verwerking van je persoonlijke gegevens, stem je ermee in om je te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van dat rechtsgebied.